Martin Olofsson från Ecobränsle i Lund, berättade för GFGs frukostmöte om HVO och RME som är ren Biodiesel där utsläpp av CO2 är betydligt mindre än från den vanliga dieseln.Allt fler väljer den rena vägen.

I takt med ett ökat miljömedvetande ökar kravet på miljövänlig och klimatsmart körning från kunder och beställare. Ecobränsle är marknadens renaste biodiesel framställd av svensk närodlad raps. Med Ecobränsle minskas CO2 utsläppen med 66%.

Ecobränsle kan användas istället för vanlig diesel i lastbilar, bussar och anläggnings-maskiner. Ecobränsle tillverkas av rapsolja, metanol och kaliumhydroxid. Ecobränsle är inte dyrare än vanlig diesel.

I takt med ett ökat miljömedvetande ökar kravet på miljövänlig och klimatsmart körning från kunder och beställare. Ecobränsle är marknadens renaste biodiesel framställd av svensk närodlad raps. Med Ecobränsle minskas CO2 utsläppen med 66%.

Ecobränsle kan användas istället för vanlig diesel i lastbilar, bussar och anläggnings-maskiner. Ecobränsle tillverkas av rapsolja, metanol och kaliumhydroxid. Ecobränsle är inte dyrare än vanlig diesel.

Är du nyfiken på hur Ecobränsle fungerar? Visst vill vi alla göra mer miljövänliga val om vi kan. Här har vi möjlighet att få mer information 😊

Välkommen till Frukostmöte den 3 maj kl. 07:30 på Medborgarhuset.

GFG bjuder på frukost och ni får en presentation av företaget Ecobränsle i Lund.

Ett aktuellt ämne i drivmedelsdebatten. Kan din bil tankas med miljödiesel?

Ecobränsle producerar och levererar helt förnyelsebara bränsle, vilket idag betyder HVO och RME. Detta distribueras till såväl tung trafik och industri som privatpersoner via publika stationer och på bulk. Ambitionen är att så många som möjligt ska kunna tanka förnyelsebart med så stor enkelhet som möjligt.

Vänligen anmäl er till: anmalan@genarpsforetagsgrupp.se

Sista anmälningsdag är torsdagen den 2 maj

Hoppas att vi ses på fredag!

Det var ett väldigt intressant möte med Asmahan och hennes kollegor, där de berättade hur LAVI gruppen arbetar med Stöd och Matchning.

LAVI gruppen är ett privatägt företag som arbetar som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. De coachar och hjälper nyanlända att komma ut i arbetslivet.

Genarps Företagsgrupp har glädjen att bjuda in till ett medlemsmöte måndagen den 29 april kl. 18:30 på Medborgarhuset i Genarp. Vi bjuder på enkel förtäring i form av en landgång, dryck och kaffe.

Med anledning av att Genarp ska ta emot cirka 120 nyanlända invandrare har vi bjudit in Asmahan Aweidah som kommer att berätta om hur vi företagare i Genarp kan förstå, ställa frågor och förhoppningsvis dra nytta av situationen. Här presenterar Asmahan sig själv:

Hej

Jag heter Asmahan Aweidah och jag arbetar med en tjänst som heter Stöd och matchning genom arbetsförmedlingen.

Denna tjänst erbjuds de som tillhör prioriterad grupp och där arbetsförmedlingen har gjort en arbetsmarknads bedömning att den tjänsten skulle leda sökande närmare den reguljära arbetsmarknaden.

Jag är dotter till föräldrar som kom till Sverige på 60- talet som arbetskraftsinvandrare. Jag har länge varit skeptisk till våra tungrodda metoder I Sverige att integrera och att få ut nyanlända i arbete.

Jag vill gärna samarbeta med det lokala näringslivet i Genarp för att vi tillsammans ska kunna arbeta fram en metod där anvisade flyktingar kommer ut i arbetsmarknaden på kortast möjliga tid.

Med statens resurser och medel som finns och samverkan av alla berörda parter så tror jag på av vi kan göra något tillsammans där de flesta kommuner har misslyckats om vi ska se hur statistiken ser ut.

Jag erbjuder att genom LAVI gruppen vara länken mellan företagarna och arbetsförmedlingen och arbetssökande för de som kan anvisas till tjänsten stöd och matchning genom arbetsförmedlingen.

Med vänlig hälsning Asmahan

Anmäl Er till denna kväll och få svar på era frågor!

Skicka anmälan till anmalan@genarpsforetagsgrupp.se

Sista anmälningsdag är onsdag den 24 april

Många av Genarps företagare träffades för att lyssna till Asmahan och vad LAVI gruppen erbjuder
Maja, Asmahan och Irene representerar LAVI gruppen i Lund

GFGs Styrelsen 2019

Vid årsmötet, som hölls i Medborgarhuset den 19 mars, tackades ordförande Per Sköld, kassör Bengt Persson och kommunikationsansvarig Magnus Franzén, för sina uppskattade insatser i styrelsen sedan Genarps Företagsgrupp startades, 2015.

Samtidigt valdes Gunnar Ottosson till ny ordförande. Den nya styrelsen består av Kent Petersson, Sven-Erik Sahlée, Sara Brändén, Christina Standar, Lars Wide, Malin Hirdman, Helene Ottosson, Ulla Peterson och ersättare Jeanette Persson.

WordPress växer så det knakar och är idag världens mest använda system för publicering på nätet. Med WordPress kan man skapa enkla hemsidor men också avancerade och kostnadseffektiva e-handelslösningar – en idealisk startpunkt för dig som företagare.

Under dagen får du lära dig grunderna i WordPress men också se hur du med WordPress kan lösa mer avancerade uppgifter utan att du behöver lära dig programmera. Du får också matnyttiga tips och råd om WordPress, digitalisering och sociala media från en utvecklare med många år i den digitala världen.

När: Heldagsutbildning lör 30/3. Startar 09.00
– Kom i god tid så vi hinner ordna uppkoppling mm.
Var: Medborgarhuset, Genarp
Tänka på: Ta med egen bärbar dator
Pris: 650 kr (Kraftigt subventionerat medlemspris)
Anmälan (först till kvarn gäller, 10 pers): Anmälan »
Obs: Ni som föranmält intresse står först i kön men anmäl er här så att vi vet att ni verkligen kan den 30/3.

Tisdagen den 19:e mars är du varmt välkommen till GFG:s årsmöte. Vi startar kl 18:30 med sedvanligt årsmöte och efter detta bjuder vi på något gott att äta och dricka.

När: Tisdag 19 mars, kl 18:30 – 21:00
Var: Medborgarhuset, Genarp
Anmälan senast 13/3: Anmälan »
Ange tydligt om alternativ kost önskas

Företagspresentation och uppföljning av höstens uppskattade träff. Utöver Actics Regionchef kommer även den nya platschefen att medverka. För de som vill kommer det finnas möjligheter att boka in tider för personliga genomgångar

Vi kommer också ges tillfälle efter informationen och rundvandringen att prova på de olika stationer som finns. De som vill kommer också att få möjlighet att få sin individuella status mätt enligt ”body composition analyzer” metoden som på ren svenska innebär att man på en avancerad våg/dator står ca 1 min som därefter skriver ut värden för din fysiska kroppsstatus. Vi som var med i fjol tyckte det var spännande och är nyfikna hur våra värden utvecklats under jul- och nyårshelgerna. 

När: Inställt pga för få anmälda
Plats: Idrottshallen

Inbjudan till Studiebesök & årets avslutningsträff med lite mat och dryck.

Dag: 29/11
Tid: från kl 18:30
Plats: Kontoristg. 4

Mat: Ange om du är allergisk eller har andra önskemål.
Anmälan! Senast den 19/11 2018 men gärna tidigare desto bättre till anmalan@genarpsforetagsgrupp.se

Varmt Välkomna!

/Styrelsen!

Årets företagare i Genarp 2018

Vi gratulerar Årets företagare i Genarp med omnejd 2018: Sahlées Elektriska AB

Vid prisutdelningen som hölls i samband med GIF:s säsongsavslutning gick vandringspokalen vidare från Gunnar Ottosson (Ottosson Färgmakeri) till Sahlées El och dess VD Sven Erik Sahlée. Juryns motivering, uppläst av GFG:s ordförande Per Sköld innehöll bl.a. följande: En företagare som verkat länge i byn och som nu driver bolaget i andra generationen. De ställer alltid upp, är hjälpsamma och hittar alltid lösningar till sina kunder.

Ett stort grattis till en fantastisk företagare i Genarp med omnejd!

Vi har bjudit in Jan Malmgren BYA Utveckling AB från Veberöd för att för att redogöra för hur Veberöd och numera även Södra Sandby jobbar med att sprida information om föreningsaktiviteter och hur företag kan synas och marknadsföra sig. Jan kommer att beröra andra spännande utvecklingsprojekt inkl. status på bildande av Bygderåd för de Östra kommundelarna i Lund.

Plattformen Veberöd.nu samt Sodrasandby.com
– hur det fungerar
– ekonomi
– engagemang

Bygderådet
– syfte
– möjlighet

Smarta Byar
– vad tekniken kan hjälpa och utveckla en by
– vad är en smart by och hur kan detta göra livet bättre på landsbygden

Vi hoppas att Du eller någon från din sida kan komma och få denna information och tycka till om b.la denna typ av plattform gällande att synas är något för oss också i Genarp med omnejd.

Dag: Torsdag den 8/11
Tid: 18:30 till c:a 19:45
Plats: Medborgarhuset Genarp

Varmt Välkommen!

Per Sköld
G.F.G. i samarbete med Genarps Byalag!

Anmälan senast den 1/11 till: per.skold@psaffarskonsult.se

Aeroserve AB

Christina Standar, Managing Director på Aeroserve berättade om flygsäkerhetsarbetet som företaget bedriver världen över. Vi fick inblick i hur kontrollen, av att rutinerna för säker hantering av flygfraktgods, bedrivs genom validering av avsändare och audits på plats. En intressant genomgång av ett, får många av oss, ganska okänt område. Roligt också att så många kunde komma!