Årsmöte 2019

GFGs Styrelsen 2019

Vid årsmötet, som hölls i Medborgarhuset den 19 mars, tackades ordförande Per Sköld, kassör Bengt Persson och kommunikationsansvarig Magnus Franzén, för sina uppskattade insatser i styrelsen sedan Genarps Företagsgrupp startades, 2015.

Samtidigt valdes Gunnar Ottosson till ny ordförande. Den nya styrelsen består av Kent Petersson, Sven-Erik Sahlée, Sara Brändén, Christina Standar, Lars Wide, Malin Hirdman, Helene Ottosson, Ulla Peterson och ersättare Jeanette Persson.