Jobbträff

Den 24/10 möttes företagare och nyanlända i Genarp för en informationskväll i jobbets tecken.

Initiativtagare och den drivande kraften till träffen var GFG tillsammans med Lavi-gruppen. Medarrangörer under kvällen var också Arbetsförmedlingen, Lunds kommun, Botildenborg och Veidekke som alla fanns representerade på mötet.

Det blev en fantastisk kväll som vi inte kunnat genomföra utan ”Tillsammans för Genarp” och vänfamiljer till de nyanlända som ställde upp och deltog i mötet. Ett stort tack också till Fritidsgården som tog hand om barnen så att de vuxna kunde fokusera på det som sades på mötet.

 

Ett ord från Gunnar Ottosson, ordförande i Genarps Företagsgrupp:

Genarps Företagsgrupp vill med samarbetet skapa goda förutsättningar att rekrytera kompetent personal till våra verksamheter. För oss företagare är det alltid den enskilda människan som är viktigast, inte etniska grupper eller religioner.

Syftet med mötet var att företag i Genarp skulle få en personlig kontakt med våra nyanlända Genarpsbor samt informera sig om deras yrkeserfarenheter och kunskaper.

GFG har sedan i våras haft täta kontakter med LAVI-gruppen https://lavigruppen.se/  i Lund som är duktiga på att jobbintegrera nyanlända medborgare i Sverige. LAVI-gruppen är en framgångsrik aktör inom arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning. https://lavigruppen.se/stod-och-matchning/

Vårt möte på torsdagskvällen blev något av en succé med stor uppslutning (50-60 personer) i Fritid Genarps lokaler.

Sexton företag från Genarp berättade kort om sina företag och LAVI-gruppen, med Asmahan Aweidah i spetsen, hade tagit med sig sex personer som nyligen har kommit till Sverige. De berättade för publiken att det med hjälp av LAVI-gruppen går att skaffa sig ett arbete om den rätta viljan finns. Deras berättelser var mycket imponerande och rörande.

Mötet avslutades med fika och mingel och flera spännande kontakter skapades mellan Genarps företagare och våra nyanlända.

GFG kommer under det kommande året att följa utveckling av jobbmötet.