Frukostmötet fredagen den 3 maj

Martin Olofsson från Ecobränsle i Lund, berättade för GFGs frukostmöte om HVO och RME som är ren Biodiesel där utsläpp av CO2 är betydligt mindre än från den vanliga dieseln.Allt fler väljer den rena vägen.

I takt med ett ökat miljömedvetande ökar kravet på miljövänlig och klimatsmart körning från kunder och beställare. Ecobränsle är marknadens renaste biodiesel framställd av svensk närodlad raps. Med Ecobränsle minskas CO2 utsläppen med 66%.

Ecobränsle kan användas istället för vanlig diesel i lastbilar, bussar och anläggnings-maskiner. Ecobränsle tillverkas av rapsolja, metanol och kaliumhydroxid. Ecobränsle är inte dyrare än vanlig diesel.

I takt med ett ökat miljömedvetande ökar kravet på miljövänlig och klimatsmart körning från kunder och beställare. Ecobränsle är marknadens renaste biodiesel framställd av svensk närodlad raps. Med Ecobränsle minskas CO2 utsläppen med 66%.

Ecobränsle kan användas istället för vanlig diesel i lastbilar, bussar och anläggnings-maskiner. Ecobränsle tillverkas av rapsolja, metanol och kaliumhydroxid. Ecobränsle är inte dyrare än vanlig diesel.

Är du nyfiken på hur Ecobränsle fungerar? Visst vill vi alla göra mer miljövänliga val om vi kan. Här har vi möjlighet att få mer information 😊

Välkommen till Frukostmöte den 3 maj kl. 07:30 på Medborgarhuset.

GFG bjuder på frukost och ni får en presentation av företaget Ecobränsle i Lund.

Ett aktuellt ämne i drivmedelsdebatten. Kan din bil tankas med miljödiesel?

Ecobränsle producerar och levererar helt förnyelsebara bränsle, vilket idag betyder HVO och RME. Detta distribueras till såväl tung trafik och industri som privatpersoner via publika stationer och på bulk. Ambitionen är att så många som möjligt ska kunna tanka förnyelsebart med så stor enkelhet som möjligt.

Vänligen anmäl er till: anmalan@genarpsforetagsgrupp.se

Sista anmälningsdag är torsdagen den 2 maj

Hoppas att vi ses på fredag!