Företagspresentation och uppföljning av höstens uppskattade träff. Utöver Actics Regionchef kommer även den nya platschefen att medverka. För de som vill kommer det finnas möjligheter att boka in tider för personliga genomgångar

Vi kommer också ges tillfälle efter informationen och rundvandringen att prova på de olika stationer som finns. De som vill kommer också att få möjlighet att få sin individuella status mätt enligt ”body composition analyzer” metoden som på ren svenska innebär att man på en avancerad våg/dator står ca 1 min som därefter skriver ut värden för din fysiska kroppsstatus. Vi som var med i fjol tyckte det var spännande och är nyfikna hur våra värden utvecklats under jul- och nyårshelgerna. 

När: Inställt pga för få anmälda
Plats: Idrottshallen

Inbjudan till Studiebesök & årets avslutningsträff med lite mat och dryck.

Dag: 29/11
Tid: från kl 18:30
Plats: Kontoristg. 4

Mat: Ange om du är allergisk eller har andra önskemål.
Anmälan! Senast den 19/11 2018 men gärna tidigare desto bättre till anmalan@genarpsforetagsgrupp.se

Varmt Välkomna!

/Styrelsen!

Årets företagare i Genarp 2018

Vi gratulerar Årets företagare i Genarp med omnejd 2018: Sahlées Elektriska AB

Vid prisutdelningen som hölls i samband med GIF:s säsongsavslutning gick vandringspokalen vidare från Gunnar Ottosson (Ottosson Färgmakeri) till Sahlées El och dess VD Sven Erik Sahlée. Juryns motivering, uppläst av GFG:s ordförande Per Sköld innehöll bl.a. följande: En företagare som verkat länge i byn och som nu driver bolaget i andra generationen. De ställer alltid upp, är hjälpsamma och hittar alltid lösningar till sina kunder.

Ett stort grattis till en fantastisk företagare i Genarp med omnejd!

Vi har bjudit in Jan Malmgren BYA Utveckling AB från Veberöd för att för att redogöra för hur Veberöd och numera även Södra Sandby jobbar med att sprida information om föreningsaktiviteter och hur företag kan synas och marknadsföra sig. Jan kommer att beröra andra spännande utvecklingsprojekt inkl. status på bildande av Bygderåd för de Östra kommundelarna i Lund.

Plattformen Veberöd.nu samt Sodrasandby.com
– hur det fungerar
– ekonomi
– engagemang

Bygderådet
– syfte
– möjlighet

Smarta Byar
– vad tekniken kan hjälpa och utveckla en by
– vad är en smart by och hur kan detta göra livet bättre på landsbygden

Vi hoppas att Du eller någon från din sida kan komma och få denna information och tycka till om b.la denna typ av plattform gällande att synas är något för oss också i Genarp med omnejd.

Dag: Torsdag den 8/11
Tid: 18:30 till c:a 19:45
Plats: Medborgarhuset Genarp

Varmt Välkommen!

Per Sköld
G.F.G. i samarbete med Genarps Byalag!

Anmälan senast den 1/11 till: per.skold@psaffarskonsult.se

Aeroserve AB

Christina Standar, Managing Director på Aeroserve berättade om flygsäkerhetsarbetet som företaget bedriver världen över. Vi fick inblick i hur kontrollen, av att rutinerna för säker hantering av flygfraktgods, bedrivs genom validering av avsändare och audits på plats. En intressant genomgång av ett, får många av oss, ganska okänt område. Roligt också att så många kunde komma!

Aeroserve

Varför måste du, som passagerare, stå i den där långa kön för att få ditt handbagage röntgat och varför får du bara ha en mindre mängd vätska med dig?
Visste du att den medicinska utrustningen, hästarna, färgen och de färska plantorna som lastats på din flight, också har genomgått säkerhetskontroll innan de fick komma ombord? Maten som du får serverad och filten du har på dig har också genomgått säkerhetskontroll.

Christina är flygsäkerhetsvaliderare och berättar om det arbete som pågår i bakgrunden för vi alla ska kunna flyga säkrare.

Vad: Vår medlem Christina Standar VD för Aeroseve ger oss en bild om hur det är för henne att jobba med flygsäkerhet.
När: fre 5 okt kl 07:30 – 09:00
Var: Medborgahuset
Anmälan (senast tors 4/10 kl 16.00): anmalan@genarpsforetagsgrupp.se

Nu har vi kvitto på att ordförande Per är i absolut toppskick!

Drygt 20% av G.F.G :s medlemmar kom och deltog i eventet med Actic gällande att få sin fysiska status kartlagt.

Vi skulle också få besked om vår faktiska ålder rent fysiskt sett av Mattias Andersson, Actics regionchef.

Han hade med sig en avancerad utrustning i form av en BIA-våg där vi mättes mot vår riktiga ålder och han pratade om biologiskt kontra fysiologiskt åldrande.

Mycket intressant med både allvarliga och skämtsamma kommentarer från deltagarna. När väl vägningen började blev dock kommentarerna lite mer försiktiga då alla var spända av förväntan på sitt egna individuella resultat.

Utöver sin mer exakta vikt fick man sin fetthalt både i procent och kg, sin muskelmassa i kg samt vattenmängden i kroppen var. Det mest spännande var vilken ålder vår kropp var.

Många skratt och kommentarer blev det. Vi blev lovade att få komma igen om 3–5 månader för att få göra en uppföljning för att se hur vi förhoppningsvis har förbättrat oss.

Vi avslutade med en rundvandring inne i själva gymmet där också Mattias redogjorde för de förändring av lokalen som kommer ske till nyår.

Ett stort tack till Mattias för en spännande 1½ timme på fritidsgården och Actics lokal i Genarp.

Den 4/9 kl. 18:30 kommer Mattias Andersson från Actic att hålla i en kortare föreläsning om kronologisk och biologisk åldrande.
Efter föreläsningen kommer alla deltagare få möjlighet att mäta sin biologiska ålder, samt ställa frågor kring sin träning.
Föreläsningen och mätningen kommer att inne på Fritidsgården i Genarp. Ni behöver inte ta mer er några speciella kläder eller på förhand förbereda er.

OBS: Sista anmälningsdag är den 1/9: anmalan@genarpsforetagsgrupp.se

GFG:s arbetsgrupp för Genarpsdagarna berättar om de möjligheter ni som medlemmar har att synas och marknadsföra er verksamhet.

Som en del av GFG:s utställning under Genarpsdagarna kommer vi i år bygga upp ett företagskollage i tältet där varje GFG-företag representeras med ”en pryl” som knyter an till verksamheten. Besökarna kommer få i uppgift att koppla samman företagsnamnen med de olika sakerna.

Fundera gärna innan frukostmötet på vad för slags pryl som ditt företag skulle kunna representeras av – det kan vara en faktisk produkt eller en symbolisk sak som ni vill associeras med.

Ta gärna med något föremål till frukostträffen som ni tycker kan ge rätt associationer till just ert företag så att vi kan använda det under Genarpsdagarna. Tycker du att det är svårt att komma på något? Vi hjälper dig gärna att fundera ut något bra. Målet är att alla medlemsföretag ska finnas representerade i kollaget!

När: 07.30 – 09.00
Var: Medborgarhuset, Genarp
Anmälan: anmalan@genarpsforetagsgrupp.se

Vi börjar kvällen med ett besök på Tockafarmen där vi bl.a. kommer att få höra hur de blev leverantörer till Nobelmiddagen och titta in i stallarna och styckningsanläggningen. Vi äter en lätt måltid (smörgåstårta) med dryck mot ersättning (120 kr).

Sedan åker vi vidare till Norra Ugglarps bygdegård, gör ett studiebesök och dricker kaffe.
Anmälan på vår hemsida. Senast 29/5. Samling vid kl 18:45 Coop för samåkning.

När: 31/5 kl 19.00
Var: Tockafarmaren, https://tockafarmaren.se/
Anmälan (senast 29/5): bengt@maat.se

Hälsningar Bengt Persson
GFG:s styrelse