CARL HILLERSTRÖM SHIPPING AB

Förmedling av Köp&Försäljning av kommersiella fartyg.

Tel: 0708-10 55 07
E-post: carl@hillship.se

Carl Hillerström Shipping AB
Genakärrsvägen 4, 247 71 Genarp