– Datum för hösten 2018 –


24/8 – Frukostträff. Tema: Marknadsför er på Genarpsdagarna


1/9 – GFG på Genarpsdagarna


4/9 – Kvällträff hos Actic Genarp


25/9 – AW i skogen


5/10 – Frukostträff: Flygsäkerhet – bakom kulisserna


13/10 (c:a kl 12.00) – Årets företagare utses!
I samband med säsongsavslutningen av GIF:s fotbollsträning för byns ungdomar kommer Genarps Företagsgrupp att presentera Årets Företagare.


29/11 – AW på ”Lådan”

Studiebesök & årets avslutningsträff med lite mat och dryck.

Dag: 29/11
Tid: från kl 18:30
Plats: Kontoristg. 4

Mat: Ange om du är allergisk eller har andra önskemål.
Anmälan! Senast den 19/11 2018 men gärna tidigare desto bättre till anmalan@genarpsforetagsgrupp.se

Varmt Välkomna!

/Styrelsen!