Verksamhetsberättelse 2019 och plan för 2020

Vid årsmötet som hålls idag, den 24/3, kommer denna verksamhetsberättelse för 2019 att presenteras. En grov planering, inför verksamhetsåret 2020, kommer också att föreslås vid mötet.

Detta dokument har, tillsammans med en sammanställning över GFGs ekonomiska status, skickats till samtliga medlemmar innan årsmötet enligt rådande stadgar.

Verksamhetsberättelse 2019