Välkommen på årsmöte och Destination Genarp!

Välkommen till årets första aktivitet.

Tisdag 12 mars kl. 18.00

Årsmöte och Destination Genarp på Medborgarhuset i Genarp
Varmt välkomna till en spännande kväll på Medborgarhuset, Tagholmsvägen 17, stora salen.

18.00 Inleder vi med sedvanliga förhandlingar.
18.30 Möter vi Joakim Nilsson och Charlotte Hägg Reader som är näringslivsutvecklare för byarna i Lunds östra kommundelar.
De berättar om nästa steg för att göra Genarp attraktivare för företag.
ca 19.00 Servering av mat och dryck från The Lodge (som är ett av GFGs medlemsföretag).

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag 13 februari.
Anmälan med evt. kostavvikelser senast onsdag 6 mars till info@genarpsforetagsgrupp.se

Påminner om nästa FAW

Onsdag 28.2 kl. 18.30 – ca 21.30
Företags AW (FAW)
På Tingshuset i Dalby tillsammans med företagare i Dalby och Veberöd.
Anmälan via FB

Hoppas att vi ses!