Välbesökt frukostträff

Aeroserve AB

Christina Standar, Managing Director på Aeroserve berättade om flygsäkerhetsarbetet som företaget bedriver världen över. Vi fick inblick i hur kontrollen, av att rutinerna för säker hantering av flygfraktgods, bedrivs genom validering av avsändare och audits på plats. En intressant genomgång av ett, får många av oss, ganska okänt område. Roligt också att så många kunde komma!