Det var ett väldigt intressant möte med Asmahan och hennes kollegor, där de berättade hur LAVI gruppen arbetar med Stöd och Matchning.

LAVI gruppen är ett privatägt företag som arbetar som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. De coachar och hjälper nyanlända att komma ut i arbetslivet.

Genarps Företagsgrupp har glädjen att bjuda in till ett medlemsmöte måndagen den 29 april kl. 18:30 på Medborgarhuset i Genarp. Vi bjuder på enkel förtäring i form av en landgång, dryck och kaffe.

Med anledning av att Genarp ska ta emot cirka 120 nyanlända invandrare har vi bjudit in Asmahan Aweidah som kommer att berätta om hur vi företagare i Genarp kan förstå, ställa frågor och förhoppningsvis dra nytta av situationen. Här presenterar Asmahan sig själv:

Hej

Jag heter Asmahan Aweidah och jag arbetar med en tjänst som heter Stöd och matchning genom arbetsförmedlingen.

Denna tjänst erbjuds de som tillhör prioriterad grupp och där arbetsförmedlingen har gjort en arbetsmarknads bedömning att den tjänsten skulle leda sökande närmare den reguljära arbetsmarknaden.

Jag är dotter till föräldrar som kom till Sverige på 60- talet som arbetskraftsinvandrare. Jag har länge varit skeptisk till våra tungrodda metoder I Sverige att integrera och att få ut nyanlända i arbete.

Jag vill gärna samarbeta med det lokala näringslivet i Genarp för att vi tillsammans ska kunna arbeta fram en metod där anvisade flyktingar kommer ut i arbetsmarknaden på kortast möjliga tid.

Med statens resurser och medel som finns och samverkan av alla berörda parter så tror jag på av vi kan göra något tillsammans där de flesta kommuner har misslyckats om vi ska se hur statistiken ser ut.

Jag erbjuder att genom LAVI gruppen vara länken mellan företagarna och arbetsförmedlingen och arbetssökande för de som kan anvisas till tjänsten stöd och matchning genom arbetsförmedlingen.

Med vänlig hälsning Asmahan

Anmäl Er till denna kväll och få svar på era frågor!

Skicka anmälan till anmalan@genarpsforetagsgrupp.se

Sista anmälningsdag är onsdag den 24 april

Många av Genarps företagare träffades för att lyssna till Asmahan och vad LAVI gruppen erbjuder
Maja, Asmahan och Irene representerar LAVI gruppen i Lund