Trädgård och livsmål

Ett stort tack till våra två medlemmar Malin Hirdman på Hirdman Trädgårdsbyrå och Sven Wiese på SOW Coaching som under höstens första frukostträff gav oss intressanta inblickar i deras respektive verksamheter. Malin berättade om vikten av att välja rätt växter för rätt plats för att få en trädgård där växterna trivs och kommer till sin rätt. Samma placering, som utgår ifrån ifrån den faktiska miljön använder hon vid större projekt inom landskapsplanering och formgivning av utemiljöer vid allmänna bostadsytor.

Sven berättade om hur han arbetar med sina kunder och genom coaching får dem att sjöälva hitta sina viktigaste mål. Mycket av arbetet handlar om att få personen att dels hitta de allra viktigaste delarna i livet och dels att förstå att man själv sitter på svaren även om det är outtalat.

 

Ett stort tack också till alla som kom! Vi ses på nästa frukostträff!