Medlemsmöte 25/8

Onsdagen den 25 augusti har GFG bjudit in ordförande i byggnadsnämnden Klas Svanberg samt en representant från Mark- och exploateringsavdelningen Lunds kommun. Vi kommer att diskutera och få möjlighet att ställa frågor som rör möjligheter för Genarps företagare, byggplaner, företagsetableringar etc.   

Plats: Ottossons Färgmakeri, Industriområdet

Tid: kl. 18.00

Vi tar tacksamt emot frågor och din anmälan redan nu, maila dem till info@genarpsforetagsgrupp.se  

Känner du någon företagare som vill vill bli medlem? Då går det bra att ansöka om medlemskap på hemsidan, www.genarpsforetagsgrupp.se under ”kontakt”.