IT-säkerhet för småföretagare 9/2

Frukostträff fredag 9/2, 07:30 – 09:00

Informationssäkerhet är ett område som blir alltmer viktigt för såväl hemmadatorer som företaget. Det största hotet är användarna! Säkerhet och sårbarhet står i fullt fokus när virus, trojaner, spam och andra digitala hot ökar. Hur kan vi småföretagare på bästa sätt skydda vår digitala närvaro, företagsinformation, känsliga dokument etc? Kan man förlita sig på säkerheten i molnet?  Hur säkrar vi informationen samtidigt som vi vill att information ska vara tillgänglig för användarna?

Många av hoten är dessutom svåra att upptäcka – hur vet du att du blivit hackad? Vad gör du den dagen som det händer? Hur kunde du ha förebyggd detta och gjort en handlingsplan för vad du ska göra när det sker? För frågan är när och inte om. Detta är exempel på frågeställningar som alla företagare borde ställa sig innan krisen är ett faktum, men få gör.

Gittse Wintring, VD för familjeägda Lunda-bolaget IT Support i Norden AB, med mångårig erfarenhet inom området guidar oss varsamt genom detta svåra område samt ger oss tips på vad som går att göra för att säkerställa en god säkerhet för småföretagaren med enkla medel.

Anmälan: anmalan@genarpsforetagsgrupp.se