Invägning med skratt!

Nu har vi kvitto på att ordförande Per är i absolut toppskick!

Drygt 20% av G.F.G :s medlemmar kom och deltog i eventet med Actic gällande att få sin fysiska status kartlagt.

Vi skulle också få besked om vår faktiska ålder rent fysiskt sett av Mattias Andersson, Actics regionchef.

Han hade med sig en avancerad utrustning i form av en BIA-våg där vi mättes mot vår riktiga ålder och han pratade om biologiskt kontra fysiologiskt åldrande.

Mycket intressant med både allvarliga och skämtsamma kommentarer från deltagarna. När väl vägningen började blev dock kommentarerna lite mer försiktiga då alla var spända av förväntan på sitt egna individuella resultat.

Utöver sin mer exakta vikt fick man sin fetthalt både i procent och kg, sin muskelmassa i kg samt vattenmängden i kroppen var. Det mest spännande var vilken ålder vår kropp var.

Många skratt och kommentarer blev det. Vi blev lovade att få komma igen om 3–5 månader för att få göra en uppföljning för att se hur vi förhoppningsvis har förbättrat oss.

Vi avslutade med en rundvandring inne i själva gymmet där också Mattias redogjorde för de förändring av lokalen som kommer ske till nyår.

Ett stort tack till Mattias för en spännande 1½ timme på fritidsgården och Actics lokal i Genarp.