Genarps Lådfabrik

GLF är ett företag som tillverkar och bedriver handel med lastbärare, träemballage och tillbehör till emballering samt återvinning av lastbärare och träemballage.

Tel: 040-48 01 90