Frukostträff 24/8: Nå ut på Genarpsdagarna!

GFG:s arbetsgrupp för Genarpsdagarna berättar om de möjligheter ni som medlemmar har att synas och marknadsföra er verksamhet.

Som en del av GFG:s utställning under Genarpsdagarna kommer vi i år bygga upp ett företagskollage i tältet där varje GFG-företag representeras med ”en pryl” som knyter an till verksamheten. Besökarna kommer få i uppgift att koppla samman företagsnamnen med de olika sakerna.

Fundera gärna innan frukostmötet på vad för slags pryl som ditt företag skulle kunna representeras av – det kan vara en faktisk produkt eller en symbolisk sak som ni vill associeras med.

Ta gärna med något föremål till frukostträffen som ni tycker kan ge rätt associationer till just ert företag så att vi kan använda det under Genarpsdagarna. Tycker du att det är svårt att komma på något? Vi hjälper dig gärna att fundera ut något bra. Målet är att alla medlemsföretag ska finnas representerade i kollaget!

När: 07.30 – 09.00
Var: Medborgarhuset, Genarp
Anmälan: anmalan@genarpsforetagsgrupp.se