Björnstorps Snickeri

Vi på Björnstorps Snickeri strävar efter att ge dig som kund bästa kvalité på det utförda arbetet. Samtliga av företagets anställda har byggkunskaper från grund till tak, vilket skapar ett helhetstänkande och ett kvalitétssäkrat resultat.

Tel: 040-480101
E-post: info@bjornstorpssnickeri.se
Web: bjornstorpssnickeri.se