AW på ”Lådan” 29/11

Inbjudan till Studiebesök & årets avslutningsträff med lite mat och dryck.

Dag: 29/11
Tid: från kl 18:30
Plats: Kontoristg. 4

Mat: Ange om du är allergisk eller har andra önskemål.
Anmälan! Senast den 19/11 2018 men gärna tidigare desto bättre till anmalan@genarpsforetagsgrupp.se

Varmt Välkomna!

/Styrelsen!