Tisdag den 12 mars hade GFG årsmöte. På det avtackades Helen Ottosson som förtjänstfullt varit sekreterare under många år. Ny sekreterare är Annica Larsson som driver företaget Addisco. Vi säger Varmt tack till Helene och Välkommen Annica.

Styrelsen består nu av:

Ordförande: Gunnar Ottosson
Vice ordförande & Kommunikatör: Ulla Peterson
Sekreterare: Annica Larsson
Kassör: Sven-Erik Sahlée
Ledamot: Christopher Fredriksson
Ledamot: Tommy Nilsson
Ledamot: Kent Petersson

Direkt efter årsmötet tog Charlotte Hägg Reader från stadsbyggnadskontoret samt Joakim Nilsson näringslivsutvecklare över. De presenterade sina tankar och idéer om i vilken riktning Genarp kan utvecklas. De vill citat –”Ta avstamp i Genarps unika identitet och attraktionskraft som Romeleåsens pärla”.

Genom att fler söker sig till Genarps friluftsliv och naturvärden är deras uppfattning att man kommer att kunna stärka Genarp som samhälle med flera tydliga centrala punkter och samtidigt stimulera näringslivsutvecklingen. Väldigt intressant även om flera medlemmar uttryckte en viss försiktighet, då vi redan vid flertalet tillfällen försökt att presentera idéer t.ex. för de tomma fastigheterna. Fortsättning följer 😉

Efter deras presentation avnjöts en god buffé från ett av våra medlemsföretag The Lodge och det fanns tillfälle till djupare diskussioner.