– Datum för våren 2020 –

Frukostmöten och träffar i Medborgarhuset om inte annat anges kl 07.30–09.00:

v. 4  fredagen den 24/1 kl. 07.30 – Uppföljningsmöte med Lavi gruppen 

v. 7  onsdagen den 12/2 kl. 18.30 – After Work på Genarps Pizzeria

v. 11 fredagen den 13/3 – Frukostmöte 07.30

v. 13 tisdagen den 24/3 kl. 18.30 – Årsmöte i Medborgarhuset 

 

– Datum för hösten 2020 –

Utsikt från The Lodge