– Datum för hösten 2021 –

25/8 – Möte med Byggnadsnämnden samt Mark- & Exploateringsavdelningen Lunds kommun. 

 

 

Utsikt från The Lodge